Lokalizacja

Granica 2 miejscowości – ulica niczyja

ul. Kuropatwy jest granicą Warszawy od strony południowej i jest pod zarządzaniem gminy Lesznowola. Jest jednocześnie główną arterią komunikacyjną dla Józefosławia.